Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh
 • Lê Thị Thu Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0989733387
  • Email:
   hiencoi0387@gmail.com
 • Lê Thị Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn 5 tuổi
  • Email:
   minhphong@gmail.com
 • Nguyễn Ngọc Hiệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0974186838
  • Email:
   ngochiep2210@gmail.com
 • Trần Thị Châu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó 3 tuổi, nhà trẻ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Trần Lệ Mỹ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn 4 tuổi
 • Bùi Thị Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn 3 tuổi và nhóm trẻ 24-36 tháng
 • Đào Thị Phương Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiêu trưởng
  • Điện thoại:
   0961217082
  • Email:
   Daochikg@gmail.com
 • Dương Thị Hòe
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0979291926
  • Email:
   dươnghoekg@gmail.com